ทำเว็บไซต์สอนออนไลน์ เรียนออนไลน์

/ทำเว็บไซต์สอนออนไลน์ เรียนออนไลน์

ทำเว็บไซต์ระบบ E-Learning ของแท้ เรียนออนไลน์ ถามตอบออนไลน์ ทำข้อสอบออนไลน์ ใบประกาศออนไลน์

, , , , ,

Project Brief ทำเว็บไซต์ระบบ E-Learning ของแท้ เรียนออนไลน์ ถามตอบออนไลน์ ทำข้อสอบออนไลน์ ใบประกาศออนไลน์ ทำเว็บไซต์ระบบ E-Learning ของแท้ เรียนออนไลน์ ถามตอบออนไลน์ ทำข้อสอบออนไลน์ ใบประกาศออนไลน์ โดย IBIZ Consultant โดยพัฒนาไปอีกขั้นกับการทำระบบ E-Learning  หรือระบบการเรียนออนไลน์ การสอนออนไลน์ ที่เป็นระบบใหม่ มาตรฐานจาก Learndash System ซึ่งเป็นที่นิยมกันทั่วโลก ไม่เหมือนระบบ E-Learning ที่ใช้กันทั่วไปซึ่งลงทุนสูง แต่มีข้อจำกัดมากมาย IBIZ Consultant ปฏิวัติวางการการศึกษาไทย ด้วยการพัฒนาระบบ E-Learning ที่ผู้สอนสามารถสอนสด หรือจะอัดวีดีโอ ไว้ล่วงหน้าได้ มีระบบป้องกันการทำสำเนาวีดีโออันมีค่าของเราไว้ นอกจากนี้แล้ว IBIZ Consultant ยังพัฒนาระบบการสอนที่แบ่งเป็นหลักสูตรหลัก หลักสูตรย่อย บทเรียน และหัวข้อเรียน ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นระบบที่เราเข้ารหัส SSL 128 Bit ที่ใช้ระบบมาตรฐานสากล ป้องการการแฮกข้อมูลได้เป็นอย่างดี [...]